KAFKA CONSULT SRL

Trimite o raportare

Conform Legii privind avertizarea de
integritate, organizatiile cu peste 50 de
angajati trebuie sa implementeze canale de avertizare de integritate pana la 17 decembrie 2023.

Legea avertizorilor (Legea nr. 361/2022) de integritate include o serie de cerinte important de luat in considerare in cadrul organizatiei dumneavoastra pentru a va asigura conformitatea cu prevederile legale.

Totodata, trebuie respectate si prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR).

Noi va oferim solutia necesara prin preluarea si punerea la dispozitie a unui sistem care indeplineste toate aceste criterii.

Canale Raportare

Potrivit cadrului legal (Legea nr. 361/2022), persoanele care raporteaza incalcari ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile a se produce in cadrul autoritatilor, institutiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum si in cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispozitie urmatoarele modalitati de raportare:

Canale interne

in cadrul entitatilor publice sau private (cu peste 50 de angajati) in care isi desfasoara activitatea (asa cum este prevazut in Cap. III din Legea nr. 361/2022);

Canale externe

Agentia Nationala de Integritate precum si alte entitati publice care, potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc si solutioneaza raportari referitoare la incalcari ale legii, in domeniul lor de competenta (asa cum este prevazut in Cap. IV din Legea nr. 361/2022);

Divulgare publica

presa, organizatii profesionale, sindicale sau patronale, organizatii neguvernamentale, comisii parlamentare, etc. (asa cum este prevazut in Cap. V din Legea nr. 361/2022)..

Diferentele dintre raportarea nominala si raportarea anonima

O persoana care efectueaza raportari privind incalcari ale legii / un avertizor in interes public poate efectua raportarea nominal sau anonim. Din punct de vedere procedural, principalele diferente intre cele 2 modalitati de raportare sunt:

Raportare nominala

in cadrul unei raportari nominale exista posibilitatea comunicarii pentru a se clarifica anumite aspecte prezentate in raportare intre avertizorul in interes public si persoana care preia cazul din cadrul companiei noastre;

Raportare anonima

Persoana care raporteaza incalcari ale legii in mod anonim nu poate beneficia de exonerare si protectie in conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022;   Persoana care raporteaza incalcari ale legii in mod anonim nu poate fi instiintata cu privire la inregistrarea raportarii, progresul inregistrat si modalitatea de solutionare.

Rolul avertizorului de integritate

Exista situatii in care angajati din interiorul sistemului detin informatii despre fapte de coruptie, dar ezita sa le dezvaluie de teama unor consecinte negative pe care le-ar putea atrage asupra lor.
Dar avertizarea in interes public nu inseamna doar sesizarea faptelor de coruptie, ci si sesizarea facuta cu buna-credinta cu privire la orice fapta care presupune o incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii sau transparentei.
Noi punem la dipozitie un instrument prin care aceste aspecte pot fi semnalate inclusiv sub protectia anonimatului. Identitatea avertiozrului prin intermediul nostru ramane confidentiala atat timp cat acesta isi doreste.

Protejarea avertizorilor de integritate

• avertizorii in interes public, care au facut o sesizare convinsi fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii, beneficiaza de prezumtia de buna-credinta, pana la proba contrara;
• la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplina sau alte organisme similare din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice, companiilor nationale, regiilor autonome de interes national si local, ori a societatilor nationale cu capital de stat, au obligatia de a invita presa si un reprezentant al sindicatului sau al asociatiei profesionale. Anuntul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autoritatii publice, institutiei publice sau a unitatii bugetare, cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea sedintei, sub sanctiunea nulitatii raportului si a sanctiunii disciplinare aplicate;
• in situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea;
• in cazul avertizarilor in interes public, prevazute la art. 5 lit. a) si b) din Legea nr.571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor.

Persoane care pot efectua raportari

Pot efectua raportari persoanele care au obtinut informatiile referitoare la incalcari ale legii, intr-un context profesional. In categoria acestor persoane intra, fara a se limita:
• Lucratorii
• Persoanele care desfasoara o activitate independenta
• Actionarii si persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei intreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administratie, precum si voluntarii si stagiarii remunerati sau neremunerati
• Orice persoana care lucreaza sub supravegherea si conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a incheiat contractul, a subcontractantilor si a furnizorilor acesteia
De asemenea, pot efectua raportari privind incalcari ale legii, persoanele ale caror raporturi de munca nu au inceput inca si care efectueaza raportari sau divulga public informatii privind incalcari ale legii obtinute in timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau in cazul in care raportul de munca sau raportul de serviciu a incetat, precum si persoanele care raporteaza sau dezvaluie public informatii privind incalcari ale legii in mod anonim.

Fapte pe care le sesizeaza avertizorul de integritate

Prin incalcari ale legii, intelegem fapte care constau intr-o actiune sau inactiune care constituie nerespectari ale dispozitiilor legale prevazute in anexa nr. 2 din Legea nr. 361/2022, care privesc domenii cum ar fi:
• achizitiile publice
• serviciile, produsele si pietele financiare, prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului
• siguranta si conformitatea produselor
• siguranta transportului
• protectia mediului
• protectia radiologică si siguranta nucleară
• siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, sanatatea si bunastarea animalelor
• sanatatea publica
• protectia consumatorilor
• protectia vietii private si a datelor cu caracter personal si a securitatii retelelor si stemelor informatice
• infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul
• incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese
• partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic
Totodata, acestea privesc si:
• incalcari care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene (cum sunt mentionate la art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si cum sunt detaliate in masurile relevante ale Uniunii Europene);
• incalcari referitoare la piata interna (mentionate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene), inclusiv incalcari ale normelor Uniunii Europene in materie de concurenta si de ajutoare de stat, precum si incalcari referitoare la piata interna in ceea ce priveste actele care incalca normele privind impozitarea societatilor sau mecanismele al caror scop este obtinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil in materie de impozitare a societatilor, ce reprezinta abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

TRIMITE O RAPORTARE